Telefon

0(312) 466 3838

Barbaros Mah. Büklüm Cd. No:72

Kavaklıdere/Çankaya/Ankara

Kardiyoloji

Kardiyoloji

Teşhis ve Tedavi

♥ Hipertansiyon,
♥ Kalp Krizi,
♥ Kalp Yetmezliği,
♥ Koroner Arter Hastalığı,
♥ Doğuştan Kalp Hastalıkları,
♥ Kalp Ritmi Bozuklukları,
♥ Teşhis, Tedavi, Takip ve Rehabilitasyon .

Hizmet Bölümleri

♥ Poliklinikler,
♥ Yatan Hasta Servisi,
♥ Anjiografi Ünitesi,
♥ Koroner (Kardiyoloji) Yoğun Bakım Ünitesi.

Kardiyoloji Bölümümüzde Uygulanan Tetkikler ve Girişimsel İşlemler

♥ Elektrokardiyografi (EKG),
♥ EKO (Transtorasik Ekokardiyografi),
♥ Stres Ekokardiyografi,
♥ EFOR (Treadmill) Testi,
♥ TEE Testi,
♥ EKG Holter,
♥ Tansiyon Holter.
♥ Koroner Anjiyografi,
♥ El Bileğinden Anjiyografi,
♥ Kasıktan Anjiyografi,
♥ Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (PTKA) – Stent.
♥ Kalp Pili Uygulamaları,
♥ Elektro Fizyolojik Çalışma (Ritim Bozukluğu Analizi),
♥ Kateter Ablasyonu (Ritm Bozukluğu Tedavisi),
♥ Mitral Kapağın Genişliğinin Arttırılması,
♥ Kalp Kateterizasyonu.

Kardiyoloji Bölümünde Yapılan Girişimsel İşlemler

Koroner Anjiyografi

Koroner Anjiyografi, kalbi besleyen atardamarlarda gelişen hastalıkların teşhisinde kullanılan bir yöntemdir. Koroner damarların görüntülenmesi diğer bir ifade ile kalbi besleyen damarların röntgeninin çekilmesidir. Kalp damarlarındaki darlık veya tıkanıklıkları belirleyerek, tedavinin gerektiği gibi yönlendirilmesini sağlar.

El Bileğinden Anjiyografi

El bilek damarından (radial arter) girilerek yapılır. Koldan anjiyo hasta konforu bakımından kasıktan anjiyoya göre daha üstündür. Koldan anjiyo sonrası hasta hemen ayağa kalkabilir.

Kasıktan Anjiyografi

Kasık damarından (femoral arter) anjiyo işlemi sonrası hastanın en az 6 saat yatakta kalması uygun görülmektedir. Anjiyografi sırasında balon – stent gibi işlemler kol ve kasık olmak üzere iki şekilde de (uygunluk durumuma göre) balon ve stent işlemi yapılabilmektedir.

BT Anjio (Bilgisayarlı Tomografik Koroner Anjiografi)

BT Anjio; Bilgisayarlı Tomografi ile damar içi görüntüleme yöntemi olan anjiyografinin birleştirilmesi ile yapılır. Damarlardaki daralma, tıkanıklık, anevrizmalar, derin ven trombozu, pulmoner emboli ve diğer damar hastalıklarının tanısında kullanılır. Hastanemizde hiçbir ön hazırlık gerektirmeden 10 saniye içinde gerçekleştirilmektedir.

Geçici Kalp Pilleri

Kalpteki uyarı merkezinin yeterli hızda uyarı oluşturamaması veya oluşan uyarıcının alt merkezlere iletilememesi nedeniyle kalp atışlarının aşırı yavaşlaması halinde kalp atış hızını sağlamak üzere kalp pili uygulanır. İşlem genelde lokal anestezi ile boyun, göğüs veya kasıktan kalbe giden büyük toplar damarların içinden elektrot denilen ince tellerin kalbin içine yerleştirilmesi ve bunun vücut dışındaki bir jeneratöre bağlanması şeklinde yapılır. Bu işlem yatak başında gerçekleştirilebileceği gibi röntgen cihazı altında da olabilir. İşlem genelde 20-30 dakika sürer.

Elektro Fizyolojik Çalışma

Hastalarda; çoğu kez hızlı atma şeklinde olan çarpıntı yakınmasının araştırılması için yapılır. Kalbin içine yerleştirilen kablolardan verilen uyarılarla hızlı kalp atışları oluşturulur ve bu atımların meydana geliş nedenleri incelenir.

Kateter Ablasyonu

Kalp ritim bozukluğu bazen yaşamı tehdit edebilecek derecede önemli olabilir. Kateter ablasyonu, radyo dalgaları yolu ile yapılan ritim bozukluğu tedavisidir. Bu yöntem ilaçlarla denetim altına alınamayan ritim bozukluklarında ya da hastaların yaşam boyu ilaç almayı istememeleri halinde uygulanır.

Mitral Valvüloplasti

Kalpte 4 adet kapakçıktan biri mitral kapaktır ve çeşitli nedenlerle bu kapakta daralma görülebilir. Mitral darlık, kanın kalp içerisindeki odacıkların birinden diğerine geçişi zorlaştırır. Hafif seyreden mitral kapak darlığında ilaç tedavisi yeterli olabilir. Orta düzeyde ve ilerlemiş derecedeki darlıklarda mitral balon valvuloplasti veya açık kalp ameliyatı uygulanabilir. Mitral valvuloplasti, mitral kapağın genişliğinin arttırılması için kasıktan kateterle girilerek yapılan bir işlemdir.

Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (PTKA) – Stent

PTKA ve/veya stent, kalbi besleyen damarlardaki daralma ya da tam tıkanmaların tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Anjiyo laboratuvarında lokal anestezi kullanılarak yapılır. İşlem süresi değişkendir. İşlem bitiminde hekimin önerisine göre hasta yataklı bölüme alınabilir.

Kalp Kateterizasyonu

Kalbin yapısı ile ilgili doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan hastalıkların, anomalilerin, kalp deliklerinin tanısı için veya tedavi şeklini belirlemek için yapılır. Kalp kateterizasyonu koroner anjiyografi işlemine benzer şekilde kasık ve kol atardamarları kullanılarak yapılan ancak çoğu zaman aynı anda toplardamar girişimini de gerektiren bir yöntemdir.

Kardiyoloji Bölümünde Yapılan İncelemeler

Elektrokardiyografi (EKG)

Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektrik faaliyetlerinin kaydedilmesidir

EFOR (Treadmill) Testi

Efor testi, kalp damar hastalığı varlığının araştırılması, uygulanan tedavi etkinliğinin saptanması, eforla beraber kalp atımlarında düzensizliğin (aritmi) meydana gelip gelmediğinin tespit edilmesi, çeşitli kalp hastalıklarında hastanın efor yapabilme kapasitesinin araştırılması ve eforun kan basıncı (hipertansiyon) üzerine etkilerinin tetkik edilmesi için yapılan bir testtir.

Transtorasik Ekokardiyografi: Yüzeysel EKO

Ekokardiyografi, kalp yapısı ve performansının ses dalgaları yolu ile (ultrason) incelenmesidir. Ön hazırlık gerekmemektedir.

Stres Ekokardiyografi

Stres ekokardiyografi kalbi besleyen damarlarda (koroner damarlar) bir tıkanıklık ya da daralma olup olmadığının araştırılmasında, kalp krizi geçiren hastalarda ilaç dışı tedavi gereğinin saptanmasında ve kalp kapak hastalıklarının şiddetinin derecelendirilmesinde kullanılır.

TEE Testi

TEE Testi endoskopik bir incelemedir. Hastanın göğüs yapısının akciğer hastalığı, deformasyon vs nedenlerle yeterli kalitede ekokardiyografik görüntü vermediğinde ya da kalp içi oluşumları daha yakından görmek gerektiğinde başvurulan bir yöntemdir. Ağız yolundan yemek borusuna indirilen ince bir tüp ile kalbin arka komşuluğuna erişilir ve ayrıntılı görüntü alınır. İşlem öncesi hazırlık ile birlikte 30 dakika sürmektedir.

EKG Holter

Kalp ritimlerinin 24 saat cep telefonu gibi kemere bağlanan bir cihazla kaydedilmesi işlemidir. 3-4 adet kablosu, elektrotlar (yumuşak plastikten yapılı 3-4 cm çapında yapışkanlı malzeme) aracılığıyla göğse tutturulur. Kişi günlük normal yaşamını sürdürürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp elektrosunu kaybeder.

Tansiyon Holter

Kan basıncının (tansiyonun) ve kalp atımlarının (nabzın) sık aralıklarla ölçülerek kaydedilmesidir. Kola bağlanan tansiyon ölçme aleti ile 24-72 saat boyunca ölçüm yapılır. Gün içindeki aktiviteler sırasında, uykuda, dinlenme esnasında kayıt alınır.

7/24 Kolay Randevu