Telefon

0(312) 466 3838

Barbaros Mah. Büklüm Cd. No:72

Kavaklıdere/Çankaya/Ankara

Hasta Hakları

Hasta Hakları

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
Herkesin, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal farklılıkları dikkate alınmadan eşit ve saygın bir hizmet alma hakkı vardır.

Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı
Herkes, her türlü sağlık hizmeti ve imkânların neler olduğunu öğrenme, sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak alma hakkına sahiptir.

Sağlık Kuruluşunu, Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
Tüm hastalar; sağlık kuruluşunu seçme, değiştirme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve sorumluluklarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Mahremiyet
Herkesin gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.

Başvuru ve Dava
Herkes, haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkına sahiptir.

Bilgilerin Gizli Tutulması Hakkı
Tüm hastalar; tedavisi ile ilgili bilgilerin gizli tutulmasını isteme hakkına sahiptir.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
Herkes istediği zaman tedaviyi reddetme ve durdurma hakkına sahiptir.

Sürekli Hizmet
Herkes sağlık hizmetlerinden gerekli olduğu zaman yararlanabilir.

Bilgilendirilmiş Rıza
Hastaya; her türlü tıbbi müdahale öncesinde, kendisi ile ilgili tıbbi gerçekler, önerilen tıbbi girişimler, her bir girişimin olası risk ve yararları, önerilen girişimlerin farklı seçenekleri, tedaviyi reddetmenin etkisi, tanı, sonuç ve tedavinin gidişatı anlatılmalıdır.Tüm bunlar anlatıldıktan sonra hastanın kendi el yazısı ile tüm bunları kabul ettiğine dair rızası alınmalıdır.

Güvenlik
Herkesin sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme
Herkesin, sağlık kuruluşunun imkânları ve düzenlemeleri çerçevesinde inanç ve dini vecibelerini yerine getirme hakkı vardır.

Saygınlık Görme ve Rahatlık
Herkesin, saygı ve özen gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir yaklaşımla, hijyeni sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici etkenleri giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma
Herkesin sağlık kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme hakkı vardır.

İfade Hakkı
Herkes verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etme hakkına sahiptir.

7/24 Kolay Randevu